آزادی زودهنگام نجف حصاری شهروند کرد از زندان اوین...

ماف نیوز: نجف حصاری زندانی کرد محبوس در بند ۴ زندان اوین حدود بیست روز پیش به صورت زودهنگام آزاد شده است. وی حدود دو سال پیش بازداشت شده و به اتهام "همکاری با دولت اسرائیل" به سه سال حبس محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...