پنج کولبر دیگر در مناطق مرزی کشته و زخمی شدند...

ماف نیوز: دو کولبر دیگر در مناطق مرزی ارومیه و سروآباد براثر سقوط از ارتفاعات کوهستانی و دو تن دیگر در اثر شلیک نیروهای مرزبانی کشته و زخمی گردیدند. در بانه هم یک کولبر در حادثه‌ای دیگر دچار قطعی نخاع شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱۷ ...