ارومیه؛ نجم‌الدین حسینی با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد...

ماف نیوز: نجم‌الدین حسینی شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. او اواسط بهمن به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ...

آزادی یک شهروند بازداشتی اهل اشنویه همزمان با انتقال ۱۲ تن ب...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان دوازده بازداشتی دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال محالی" با اتمام مراحل ...