حکم نظمین حیدری از سوی دادگاه انقلاب کاهش یافت...

ماف نیوز: حکم حبس ابد یک زندانی سیاسی در زندان سلماس تقلیل یافت. پیش از این، او به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از‌ احزاب کُردی» به حبس ابد محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، حکم حبس ابد‌ «نظمین حیدری» زندانی سیاسی که هم ...

پرونده‌ی نظمین حیدری برای تجدیدنظر به دادگاه خوی ارسال شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان سلماس درخواست تجدیدنظر داد. او به اتهام «محاربه از طریق همکاری با یکی از‌ احزاب کُردی» به حبس ابد محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «نظمین حیدری» زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، هم اکنون ...