گزارش ماهانه (مهر ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: طی مهرماه ۹۶ دست‌کم ۱۷ کولبر و کاسبکار کشته و زخمی شده‌اند. دو شهروند اعدام شده‌اند و حکم بیش از ۵۱ سال زندان برای شهروندان صادر شده است. همچنین دست کم ۳۶۰ تن با احضار و بازداشت روبرو بوده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در این ...

گزارش ماهانه (خرداد ۱۳۹۶)؛ نقض حقوق بشر کُردها در ایران...

ماف نیوز: در خرداد ۹۶ دست‌کم ۴۶ شهروند کُرد به غیر از بازداشتهای در رابطه با وقایع اخیر تهران، با احضار، بازداشت و یا احکام زندان مواجه شده‌اند. همچنین ۱۶ زندانی به شیوه‌های مختلف یا با حکم اعدام روبرو شده‌اند. در این مدت دست کم ۴ کولبر در خردادماه توسط ...