آزادی سه شهروند بازداشت‌شده‌ در ارومیه و مریوان با تودیع وثی...

ماف نیوز: یک روحانی بازداشت‌شده در ارومیه به نام حسن جنگخواه پس از اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در‌ این شهر آزاد شد. او روز ۲۹ مرداد در پی انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی در فضای مجازی بازداشت شده بود. همزمان دو شهروند بازداشت‌شده در مریوان‌ به ...

در سه روز گذشته ۳۱ شهروند کُرد در ایران احضار و یا بازداشت ش...

ماف نیوز: پس از فراخوان احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی برای اعتصاب بازاریان، دست‌کم ۳۱ شهروند کُرد در شهرهای اشنویه، سردشت، ارومیه، کرمانشاه، بوکان، سنندج، روانسر و‌ مریوان بازداشت شدند. به علت کثرت شمار بازداشتیها، متمایزکردن اتهامات مطروحه علیه تمامی بازداشت‌شدگان میسر نشده و مشخص نشده است کدام‌یک از آنها ...