مرگ کاسبکار بانه‌ای پس از نزدیک به سه ماه همزمان با کشته‌شدن...

ماف نیوز: یک کاسبکار که دو ماه و بیست روز پیش در بانه از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی زخمی شده بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد. یک کاسبکار مهابادی هم روز جاری از سوی نیروی انتظامی کشته شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ...