احضار نیشتمان اسعدی از سوی اداره‌ی اطلاعات...

ماف نیوز: «نیشتمان اسعدی» خبرنگار آژانس خبری موکریان برای دومین بار بە اداره‌ی اطلاعات در شهرستان مهاباد احضار شد. بە گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۶، اداره‌ی اطلاعات شهرستان مهاباد طی تماس تلفنی برای دومین بار از نیشتمان اسعدی خبرنگار آژانس خبری موکریان خواست برای ...