هادی تنومند از زندان بوکان به مرخصی اعزام شد...

ماف نیوز: هادی تنومند فعال کارگری اهل بوکان از زندان این شهر به مرخصی اعزام شد. او روز ۱۹ بهمن ۹۸ جهت تحمل ۴۲ ماه حبس تعزیری بازداشت و به زندان این شهر منتقل شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا "هادی تنومند" فعال کارگری محبوس در ...

هادی تنومند بازداشت و به زندان بوکان منتقل شد...

ماف نیوز: هادی تنومند فعال کارگری اهل شهرستان بوکان جهت تحمل حکم ۴۲ ماه حبس بازداشت و راهی زندان این شهر شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۸، "هادی تنومند" عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری جهت تحمل ۴۲ ماه حبس ...