زخمی‌شدن یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان...

ماف نیوز: یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان هدف شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفته و به شدت زخمی شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک کولبر در ارتفاعات مرزی شهرستان مریوان بر اثر شلیک نیروهای سپاه پاسداران زخمی شد. تلگرام ماف نیوز هویت این کولبر، "هادی رضایی" ...