هادی علی‌پور به صورت مشروط از زندان سقز آزاد شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی اهل شهرستان سقز به نام هادی علی پور به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰، "هادی علی‌پور" زندانی سیاسی اهل سقز به صورت مشروط از زندان این شهر آزاد شد. این شهروند ...