مرگ و مصدومیت پنج کولبر در مناطق مرزی...

ماف نیوز: دو کولبر در مناطق مرزی شهرستان اشنویه پس از دستگیری، توسط نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند و در مناطق مرزی سردشت و پیرانشهر هم دو کولبر توسط همین نیروها زخمی شدند. همزمان یک کولبر در مناطق مرزی شهرستان مریوان در حین کولبری دچار حمله‌ی قلبی شده و جان ...