سه کولبر دیگر توسط نیروهای مرزبانی کشته و زخمی شدند...

ماف نیوز: کشتە‌شدن دو کولبر از اهالی شهرستان سلماس در مناطق مرزی همزمان شد با زخمی‌شدن یک کولبر پیرانشهری از سوی این نیروها. با احتساب این سه مورد، از ابتدای مردادماه تاکنون سیزده کولبر توسط نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی کشته و یا زخمی شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر ...