تبرئه‌ی یک فعال سیاسی در ارومیه همزمان با بازداشت یک شهروند ...

ماف نیوز: یک فعال سیاسی در ارومیه مورد محاکمه قرار گرفته و تبرئه شد. اتهامات مطروحه علیه وی «همکاری با احزاب کرد مخالف نظام» و «حمایت از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان عراق» بودند. همزمان یک شهروند در اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. [caption id="attachment_23317" align="alignright" width="300"] «منوچهر کلشی‌پور»[/caption] تلگرام ماف ...