تغییر حکم چهار شهروند در دادگاه تجدیدنظر کردستان...

ماف نیوز: محکومیت تعزیری چهار شهروند از اهالی سنندج به حبس تعلیقی کاهش یافت. این افراد پیش از این به اتهام "تبلیغ علیه نظام به نفع یکی از احزاب کرد مخالف نظام" هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، محکومیت ...

محکومیت هفت متهم سیاسی در ارومیه و سنندج مجموعا به ۱۵۵ سال ح...

ماف نیوز: هفت متهم سیاسی در شهرهای ارومیه و سنندج با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام از سوی دادگاههای انقلاب، مجموعا به ۱۵۵ سال حبس محکوم شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، “جلال سورمان” از اهالی منطقه‌ی ترگور ارومیه از سوی دادگاه انقلاب این شهر ...