سنندج؛ انتقال هیمن مصطفایی جهت اجرای حکم اعدام...

ماف نیوز: هیمن مصطفابی که به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام و مشارکت در قتل یک عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده بود، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی سنندج منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، "هیمن مصطفایی" زندانی سیاسی ...