کاهش حکم یک متهم سیاسی اهل پیرانشهر در دادگاه تجدیدنظر...

ماف نیوز: حکم حبس یک متهم سیاسی اهل پیرانشهر به نام واحد سعیدی در دادگاه تجدیدنظر از یک سال حبس تعزیری به دو ماه حبس کاهش پیدا کرد. این شهروند سال ۹۸ در مرحله‌ی بدوی دادگاه به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام به یک سال حبس ...