آزادی یک شهروند بازداشتی اهل اشنویه همزمان با انتقال ۱۲ تن ب...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه با تودیع وثیقه آزاد شده و همزمان دوازده بازداشتی دیگر جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه منتقل شده‌اند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته یک شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل اشنویه به نام "جمال محالی" با اتمام مراحل ...

یک شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد...

ماف نیوز: یک شهروند اهل اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ١١ بهمن ١٣٩٩، یک شهروند دیگر اهل اشنویه به نام “واحد شیخ‌محمدی” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل ...