انتقال یک زندانی در زندان سقز جهت اجرای حکم اعدام...

ماف نیوز: یک زندانی متهم به قتل عمد در زندان سقز جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. همزمان در زندان سنندج هم هفت زندانی متهم به قتل عمد به نامهای احمد عبدالله پور، واحد فیضی، لقمان احمدپور، رامیار مخلص، سعید محمدپور، سینا محمدی و عدنان میرکی جهت ...

اعدام یک زندانی در سقز همزمان با انتقال یک زندانی دیگر در سن...

ماف نیوز: حکم اعدام شایان سعیدپور کودک-مجرم در زندان سقز به اجرا درآمد. همزمان در زندان سنندج هم یک زندانی به نام احمد عبدالله پور متهم به قتل عمد جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی منتقل شد. طی روزهای گذشته هم شش زندانی دیگر به نامهای "واحد فیضی" اهل بانه، ...