سقز؛ سه متهم سیاسی جهت اجرای حکم راهی زندان شدند...

ماف نیوز: سه شهروند اهل سقز به نامهای آرمیا رنجبری، هیوا امینی و وریا امینی جهت اجرای احکام چهار ماه و ده روز حبسشان خود را به زندان این شهر معرفی کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، "آرمیا رنجبری"، "هیوا امینی" و "وریا امینی" ...