مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان خواهان مرمت روستای قره سقل ...

  ماف نیوز: مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان خواهان مرمت خانه های متضرر در اشنویه از سوی جمهوری اسلامی ایران است.    مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، در بیانیه ای خواهان افزایش فشارها برای بازسازی خانه های ویران شده در نبرد میان سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان ایران در «قره ...