سه کولبر در پاوه و پیرانشهر زخمی شدند...

ماف نیوز: یک کولبر در پیرانشهر از سوی نیروهای مرزبانی مورد شلیک قرار گرفته و‌ زخمی شد. در پاوه یک کولبر از ارتفاعات مرزی سقوط کرده و همزمان یک کولبر از اهالی مهاباد بە دلیل انفجار مین در مناطق مرزی پیرانشهر مجروح گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...