کشاورزان پسوه از آفات کشاورزی متضرر شدند...

  ماف نیوز: آفات کشاورزی بار دیگر مشکلات فراوانی را برای کشاورزان پیرانشهری به وجود آوردند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از هفته ی گذشته چندین نوع آفت، به محصولات کشاورزی روستای پسوه در شهرستان پیرانشهر هجوم برده است.    خبرنگار ماف نیوز در پیرانشهر گفت: تاکنون بخشی از محصولات کشاورزان در ...