آزادی موقت پنج شهروند اهل مریوان با تودیع وثیقه...

ماف نیوز: پنج شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای پشتیوان پرتو و عبدل پرتو، حامد دادستان، محمدعلی دادستان و حمدی دبستانی آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه 6 آبان 1399، دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای "پشتیوان پرتو" و "عبدل پرتو" با اتمام مراحل ...

بازداشت دو شهروند از سوی نیروهای امنیتی در مریوان...

ماف نیوز: روز سه‌شنبه ١ مهرماه، یک شهروند به نام عبدل پرتو در روستای “نی” از توابع مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر منتقل شد. روز پنجشنبه ٣ مهرماه هم برادرش به نام پشتیوان پرتو بازداشت و جهت بازجویی، به اداره‌ی اطلاعات سنندج منتقل ...