پوریا ویسی از سوی نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت شد...

ماف نیوز: پوریا ویسی شهروند اهل سنندج در محل کارش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیش از این نیز سابقه‌ی بازداشت داشته است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸، نیروهای امنیتی در شهر سنندج "پوریا ویسی" را به دلایل نامشخصی بازداشت و ...