صدور قرار منع تعقیب برای یک شهروند از اهالی روانسر در دادگاه...

ماف نیوز: دادگاه انقلاب کرمانشاه قرار منع تعقیب برای پیام فیضی از اهالی شهرستان روانسر صادر کرد. پیش از این اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام علیه وی مطرح شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸، دادگاه انقلاب کرمانشاه قرار منع تعقیب ...

دو شهروند در روانسر و پیرانشهر بازداشت شدند...

ماف نیوز: یک شهروند در شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات ارومیه منتقل شد. همزمان در شهرستان روانسر هم یک شهروند دیگر از سوی نیروهای همین ارگان بازداشت شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سه‌شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، "ادریس کسروی" ...