پیمان عبدی و تحسین دادرس آزاد شدند...

ماف نیوز: پیمان عبدی فعال کارگری از اهالی مریوان پس از سە هفتە بازداشت با تودیع وثیقە به صورت موقت آزاد شد. همزمان تحسین دادرس از اهالی همین شهرستان پس از ۹ ماه با تودیع وثیقه‌ی ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد گردید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبە ...

استمرار بلاتکلیفی دو فعال کارگری در سنندج همزمان با آزادی هف...

ماف نیوز: دو تن از فعالین کارگری از چند هفته‌ی پیش در سنندج تحت بازجویی هستند. همزمان هفت تن از بازداشت‌شدگان اخیر این شهرستان با تودیع وثیقه به صورت موقت امکان آزادی یافتند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، نیروهای ادارە‌ی اطلاعات سنندج، هفته‌ی اول تیرماه ۱۳۹۷ بە منزل ...

احضار و بازداشت هشت شهروند در بوکان، میاندوآب، سقز و مریوان...

ماف نیوز: شش شهروند در شهرستانهای بوکان و میاندوآب به صورت جداگانه بازداشت شدند که سه تن از آنها به صورت موقت آزاد شده و بقیه همچنان تحت بازجویی به سر می‌برند. همزمان در مریوان یک فعال کارگری و در سقز نیز یک شهروند دیگر از سوی اداره‌ی اطلاعات بازداشت ...