پیمان میرزازاده به زندان ارومیه منتقل شد...

ماف نیوز: یک زندانی سیاسی سابق مجددا از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از اتمام بازجوییها به زندان ارومیه منتقل شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز 6 اسفند 1397، "پیمان میرزازاده" فرزند نورالدین از اهالی روستای گنگچین ارومیه با اتمام بازجوییها از بازداشتگاه اطلاعات این شهر ...