آزادی چهار شهروند بازداشتی در شهرهای مختلف همزمان با بازداشت...

ماف نیوز: چهار شهروند بازداشت شده به نامهای جمال اسدی در سنندج، سامان بهفر (جرجیس) در کرمانشاه، ایرج رحیم زاده در مریوان و پیمان نقشبندی در ارومیه پس از اتمام بازجوییها به صورت موقت آزاد شدند. همزمان سه شهروند به نامهای مجید رزم آور، آرمین اسپرلوس و فردین کریمی در ...

محکومیت سه شهروند به ۱۸ سال و نیم حبس همزمان با بازداشت یک م...

ماف نیوز: رزگار محمدی، مختار زارعی و تحسین پیروزی از سوی دستگاه قضایی در شهرهای ارومیه، سنندج و مریوان مجموعا به هجده سال و شش ماه حبس محکوم شدند. همزمان یک معلم در شهرستان ارومیه به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده است. به ...