کارگران شهرداری سرابله هنوز تمام معوقات خود را نگرفته اند...

  ماف نیوز: برخی از کارگران شهرداری شهر سرابله از توابع چرداول ایلام، چندین ماه است که حقوق نگرفته‌اند و زندگی‌شان را به سختی و مشقت می‌گذرانند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، معوقه ماندن حقوق کارگران شهرداری سرابله از‌ نه ماه پیش استمرار داشته و برخی از کارگران، چندین ...