آزادی سه شهروند بازداشت شده در مریوان و سنندج، احضار یک تن و...

ماف نیوز: آزادی موقت سه شهروند بازداشت شده در شهرستانهای سنندج و مریوان همزمان شد با احضار و بازجویی از یک شهروند دیگر از سوی اداره‌ی اطلاعات مریوان. یک شهروند هم در این شهرستان با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به پنج سال حبس محکوم شده است. به گزارش ...

بازداشت پنج شهروند از سوی نیروهای امنیتی در مریوان همزمان با...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی پنج شهروند را در شهرستان مریوان مرتبط با برگزاری جشنهای استقبال از نوروز باستانی بازداشت کردند. همزمان دو شهروند بازداشت شده در شهرستان بوکان پس از اتمام بازجوییها آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز چهارشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۸، نیروهای ادارەی اطلاعات مریوان ...