زانیار معتمدی و کاروان مینویی با تودیع وثیقه آزاد شدند...

ماف نیوز: دو شهروند بازداشت‌شده‌ی اهل مریوان به نامهای زانیار معتمدی و کاروان مینویی پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز سە‌شنبە ۵ اسفندماه ۱۳۹۹، "کاروان مینویی" شهروند اهل مریوان پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقە موقتا ...