آزادی سه شهروند بازداشت‌شده همزمان با بازداشت دو تن در دهگلا...

ماف نیوز: آزادی سه شهروند بازداشت‌شده در شهرهای مریوان و ایلام با تودیع وثیقه همزمان شد با بازداشت دو شهروند دیگر در دهگلان و سنندج توسط نیروهای امنیتی. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۶ مهرماه ۱۳۹۸، یک شهروند به نام "سیروان رحیمی" از اهالی شهرستان دهگلان به ...

بازداشت سه شهروند در مریوان و پاوه همزمان با بازداشت یک تن د...

ماف نیوز: سه شهروند به صورت جداگانه در شهرستانهای پاوه و مریوان با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شدند. همزمان یک کتابفروش که در شهرستان بوکان به دلیل فروش کتاب انجیل به حبس محکوم شده بود، بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. به گزارش مرکز ...