اخذ چک و سفته‌ی سفید از کارکنان مخابرات ارومیه...

  ماف نیوز: با گذشت ماهها از اخراج نیروهای قدیمی مخابرات در ارومیه و با وجود وعده‌ی مساعدت برای بازگرداندنشان، تاکنون اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، کارکنان شرکتی مخابرات ارومیه سخنان وزیر ارتباطات را «ادعای بی‌اساس» قلمداد میکنند که گفته بود ...