تجمع کارگران «پروفیل ارومیه» برای معوقات مزدی...

ماف نیوز: گروهی از کارگران کارخانه «پروفیل ارومیه» امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود درمقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، شماری از کارگران «پروفیل ارومیه» گفتند: شماری از همکاران آن‌ها روز (۲۵ آذر ماه) در اعتراض به ...