عدم پرداخت معوقه ی ۹ ماهه ی کارگران یک‌ سد در استان ایلام...

  ماف نیوز: جمعی از پیمانکاران و کارگران شاغل در پروژه ساخت سد میمه بعد از چند ماه بار دیگر به فرمانداری دهلران مراجعه کرده و خواستار پرداخت حقوقشان در ۹ ماه گذشته شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بخشی از کارگران و پیمانکاران شرکت کننده از مسئولان خواستار ...