عدم پرداخت معوقات کارگران در سردشت...

  ماف نیوز: با وجود عدم پرداخت معوقات مزدی در شهرداری سردشت، کارگران حق اعتراض ندارند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان به نقل از ایلنا، کارگران شهرداری سردشت می‌گویند: «در این شهر مرزی و محروم نه دفترچه بیمه داریم و نه قدرت خرید نان و حتی جرأت نداریم به ...