حقوق کارگران شهرداری مهاباد باز هم پرداخت نشد...

  ماف نیوز: جمعی از کارکنان شهرداری مهاباد هنوز حقوق نگرفته اند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یکی از این کارگران گفت: «ما کارگران شهرداری مهاباد سه ماه است که حقوق نگرفته ایم و در این رابطه از شهرداری و شورای شهر هم خواهش کرده‌ایم که چاره ای به ...