کارگران روزمزد کرمانشاهی هنوز معوقه هایشان را نگرفته اند...

  ماف نیوز: کارگران روزمرد شهرداری کرمانشاه ۴ ماه حقوق معوقه دارند و شهرداری هم پاسخ مؤثری به آنها نداده است.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، جمعی از کارگران روزمزد شهرداری کرمانشاه ۴ ماه حقوق و مطالبات معوقه دارند که تاکنون پرداخت نشده است و علی رغم تجمعات اعتراضی، ...

تهدید کارگران ایلامی و کرمانشاهی به صورت تلفنی...

  ماف نیوز: بعد از برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران در چند شهر کردستان در اعتراض بە وضعیتشان، ادارات اطلاعات شهرستانهای مربوطه آنها را تهدید کردند.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، گروهی از کارکنان شرکتی اداره ی فنی حرفه‌ای ایلام که در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خردادماه، در محل ...