افزایش فشار بر فعالین کارگری در سنندج و فیلترکردن یک سایت...

  ماف نیوز: در پی فیلترشدن و حتی حذف خودسرانه‌ی وبلاگ انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه، این انجمن گزارشات خود را به اجبار در صفحات شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌نماید. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، بعد از برگزاری روز جهانی کارگر در سندیکای کارگران خباز سنندج در عصر روز ...