ارجاع پرونده‌ی کامران ساختمانگر به دادستانی کشور...

ماف نیوز: دادستانی کشور از دادگاه انقلاب سنندج درخواست کرد تا پرونده‌ی کامران ساختمانگر، فعال کارگری اهل این شهر را به این دادستانی ارجاع دهد. آقای ساختمانگر پیشتر به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد. از این میزان ۵ سال ...

کامران ساختمانگر برای تحمل حبس به اجرای احکام سنندج احضار شد...

ماف نیوز: کامران ساختمانگر فعال کارگری برای تحمل حبس از سوی شعبه‌ی اجرای احکام سنندج احضار شد. او پیش از این به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام” به ۵ سال حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس محکوم شده و حکم در ...

آزادی یک زندانی در سنندج همزمان با تایید حکم یک فعال کارگری ...

ماف نیوز: رای صادره علیه کامران ساختمانگر فعال کارگری در دادگاه تجدیدنظر کردستان تایید و حکم قطعی اعلام شد. وی پیش از این به شش سال حبس تعزیری شامل ۵ سال حبس به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام و یک سال حبس از بابت اتهام تبلیغ ...

مسدودکردن حسابهای بانکی یک فعال کارگری در سنندج...

ماف نیوز: حسابهای بانکی یک فعال کارگری به نام کامران ساختمانگر در سنندج با دستور قضایی مسدود و موجودی آنها توقیف شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، از دو هفته‌ی پیش تمامی حسابهای بانکی "کامران ساختمانگر" فعال کارگری ساکن سنندج، با مجوز قضایی مسدود شده‌اند و موجودی آنها ...

کامران ساختمانگر با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شد...

ماف نیوز: کامران ساختمانگر فعال کارگری بازداشت‌شده در سنندج با تودیع وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸، "کامران ساختمانگر" فعال کارگری بازداشت‌شده در سنندج با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی موقتا تا هنگام اتمام مراحل دادرسی از ...

کامران ساختمانگر به زندان سنندج منتقل شد...

ماف نیوز: یک فعال کارگری بازداشت‌شده از اهالی شهرستان سنندج کە در سقز بازداشت شدە بود، پس از اتمام بازجوییها با قرار وثیقه روانه‌ی زندان سنندج شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۸، "کامران ساختمانگر" فعال کارگری پس از ۲۸ روز بازجویی در بازداشتگاه ...