اشنویه؛ آزادی مشروط هفت زندانی سیاسی...

ماف نیوز: هفت زندانی سیاسی اهل اشنویه به صورت مشروط از زندان آزاد شدند. این افراد دی ماه ٩٨ به صورت جداگانه بازداشت و جهت اجرای حکم سه سال حبسشان به زندان اشنویه منتقل شده بودند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ٢٧ آذرماه ١٣٩٩، هفت زندانی ...

چهار متهم سیاسی در اشنویه جهت تحمل حکم راهی زندان این شهر شد...

ماف نیوز: طی دو روز گذشته چهار متهم سیاسی به نامهای یوسف احمدی، محمدامین قاضی، کامل احمدی خانلر و کوروش عزیزی هر کدام جهت تحمل حکم سه سال حبس راهی زندان اشنویه شدند. این افراد پیش از این به اتهام "عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام" هرکدام به ...