انور چالشی به زندان ارومیه منتقل شد...

ماف نیوز: انور چالشی، شهروند اهل ارومیه با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی در ارومیه به زندان این شهر منتقل شد. آقای چالشی در تاریخ ۱۲ آذرماه ۹۹ توسط ماموران امنیتی در در این شهرستان بازداشت شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ...

بازداشت دو شهروند اهل ارومیه از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند اهل ارومیه با اتهامات مرتبط با یکی از احزاب کرد مخالف نظام از سوی نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، اخیرا دو شهروند اهل شهرستان ارومیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجویی به مکان نامعلومی منتقل ...