بازداشت دو شهروند در کامیاران از سوی نیروهای وزارت اطلاعات...

ماف نیوز: نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات دو شهروند را در شهر کامیاران به دلایل نامشخصی بازداشت کردند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «فاضل قیتاسی» و «رضا اسدی» در شهر کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شدند. تلگرام ماف نیوز یک منبع مطلع در این رابطه ...