آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در بانه همزمان با ادامه‌ی بازداش...

ماف نیوز: آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در بانه با تودیع وثیقه همزمان شد با انتقال یک شهروند دیگر به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات سنندج. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، یک شهروند از اهالی بخش نمشیر شهرستان بانه به نام‌ «سینا احمدی» ۲۷ ساله فرزند ...