آزادی یک بازداشتی در مریوان همزمان با بازداشت سه تن در مهابا...

ماف نیوز: یک شهروند بازداشت‌شده از اهالی شهرستان مریوان به نام کاوان کسرایی پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه موقتا آزاد شد. همزمان سه شهروند به نامهای سوران نصیری، امید عباسی و ریبوار پادست هم به صورت جداگانه در شهرستان مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان ...

بازداشت دو شهروند در مهاباد و مریوان از سوی نیروهای امنیتی...

ماف نیوز: دو شهروند به صورت جداگانه در شهرستانهای مهاباد و مریوان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شب چهارشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۹، یک شهروند به نام "سوران مختاری‌فر" اهل روستای "حاجی خوش" از توابع شهرستان مهاباد توسط ...