بازداشت چندساعته‌ی یک فعال کارگری در سقز...

ماف نیوز: یک فعال کارگری در سقز به اداره‌ی اطلاعات این شهرستان احضار گردیده و پس از بازجویی چندساعته آزاد شد. او یازده سال قبل هم در رابطه با فعالیتهایش به صورت تعلیقی به تحمل حبس و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، ...