یک فعال مدنی برای تحمل حبس به زندان مهاباد رفت...

ماف نیوز: یک فعال مدنی در شهرستان مهاباد جهت تحمل حبس خود را به زندان این شهر معرفی کرد. او به اتهام شرکت در اعتراضاتی در محکومیت کشتار کولبران به حبس محکوم شده است. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز ۲۳ بهمن ۱۳۹۶، «کبری خالندی» فعال مدنی در ...