خطر دیپورت یک فعال سیاسی از دانمارک به ایران...

ماف نیوز: یک فعال سیاسی از اهالی شهرستان سرپل‌ذهاب استان کرمانشاه که به کشور دانمارک پناهنده شده بود، پس از رد درخواست پناهندگی‌اش با خطر دیپورت به ایران مواجه شد. به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، یک فعال سیاسی به نام «کریم محمدی» ٥٣ ساله با حکم قضایی و ...