تهدید به ابطال کارت اقتصادی در پاوه...

ماف‌ نیوز: اتحادیه های صنفی پاوه، کاسبکاران معترص را به لغو مجوز فعالیت اقتصادی تهدید کردند‌.   به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، برخی از کسبه ای که صبح روزشنبه ٢٩ خردادماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی در شهرستان پاوه دراعتراض به مالياتهاي سنگين كه از سوی اداره دارايي وماليات براي آنها ...